Attac Logo
?
x
Du leser nå en av tre historier fra Attac Norges kampanje «Invester i en bedre verden». Du kan lære om hvordan internasjonale investeringer bidrar til globale ulikhet og urettferdighet, og hva vi kan gjøre med det!
Supertilbud! Legg ferien til et okkupert land
AirBnB review - 4/5 - Fascinating! «It was my son's favourite place on our Israel trip. I love the caves (Especially the escape cave). Take a flashlight! The Ancient Synagogue has some Messianic inscriptions on the tiles of the floor. Some of the best preserved ruins in Israel.»
AirBnB review - 4/5 - Lovely! «Every visitor of the land of Israel should definitely come visit the site. It can give you a better perspective of Israel. Fun place!»
AirBnB review - 5/5 - Interesting place to visit «Starting at the 2-year old beatiful Visitors Centre, there is a warm welcome, excellent coffee and snacks and outstanding wine, honey, cosmetics and other products all made locally and beatifully displayed. There is a walking tour guide, video, signs, and other information available in English and the site is easily walkable. The caves that depict ancient workrooms - pottery, weaving, etc, are welcome on a hot day. Recommended for families.»

Legg ferien til okkupert land

– få menneskerettsbrudd med på kjøpet

Finn gode tilbud uansett krigstid!

Kort vei til spennende ruiner og nedbombede idylliske landsteder

Stjerner
Kasserte toaletter ligger på en fylling sammen med ødelagte materialer. I bakgrunnen den israleske bosetningen Susya med hvite nye boligblokker med lekeplass, noen få trær og en øde åskam.
Sitatene er hentet fra TripAdvisor og er besøkendes vurdering av det arkeologisk området Susya. Forlokkende anbefalinger, ikke sant? Et besøk hit høres både deilig og spennende ut. Det er bare et problem: Frem til 1983 var den historiske landsbyen Susiya palestinsk. I 1983 ble landsbyen omgjort til en israelsk bosetting, samtidig som landsbyen ble tildelt et hebraisk navn: Susya.
Palestinerne som opprinnelig bodde der ble forflyttet til et område i nærheten. Hendelsen, men også bosettingen i seg selv, er et brudd på folkeretten, ifølge blant andre FNs sikkerhetsråd, den internasjonale menneskerettighetsdomstolen, EU, Amnesty International og Human Rights Watch.1
Ruiner med romerske buer i forkant av besøkssenteret til Susya-hulene. Turister kan skimtes på vei inn.
FAKTA: FOLKERETTEN
  • Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.
Logoene til Booking.com, Expedia, AirBnB og TripAdvisor
Amnesty International sin rapport «Destination: Occupation» viser hvordan digitale turistselskaper som Airbnb, Booking.com, Expedia og TripAdvisor, har revolusjonert turistindustrien. Du har sikkert brukt noen av disse selv? Gjennom disse nettsidene kan du vurdere hoteller, restauranter, turistattraksjoner og reisemål i nær sagt alle deler av verden, slik at andre turister kan ta avgjørelser basert på dine opplevelser og vurderinger.
Kvinne med hijab og blomstrete bukse bærer en bøtte foran flyktninge-telt og klessnor med vask til tørk. En rusten ovn og en hane i forgrunnen. Fra leiren til den fordrevne befolkningen fra den palestinske landsbyen Susiya.
I tillegg til å tilby deg leie av studioleilighet i New York, billetter til La Sagrada Familia eller hotellrom på Marbella, tilbyr disse selskapene også overnattingsmuligheter og guidede turer til turistattraksjoner i de israelske bosettingene på de okkuperte palestinske områdene. Disse selskapene tilbyr turister denne muligheter, til tross for at folkeretten sier at den israelske okkupasjonen og tilstedeværelsen på Vestbredden er ulovlig og fører til krenkelser av menneskerettighetene.
Kart over Palestina med ulovlige bosetninger markert.
Informasjon om kartet

Vestbredden

FAKTA: BOSETNING 2
  • Helt siden Israel okkuperte de siste palestinske områdene i 1967, har staten drevet utbygging av israelske bosettinger på Vestbredden i strid med folkeretten. I dag bor det mellom 600 000 og 800 000 ulovlige bosettere på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem.
For Israel er det også et politisk mål å tiltrekke seg turister til de okkuperte områdene, for å understreke den jødiske befolkningens historiske tilknytning til de palestinske områdene. Mange av bosettingene er strategisk plassert nært arkeologiske attraksjoner for å vise fram sammenhengen mellom staten Israel og bibelhistorien. Å betegne bestemte steder som religiøse – og hellige brukes også av den israelske regjeringen til å forsvare overtakelse av palestinske landområder, og tiltrekke seg religiøse – og ikke-religiøse turister - til området. Dette har blitt brukt til å rettferdiggjøre den israelske praksisen med tvangsutkastelser og begrensninger knyttet til palestineres mulighet til å bevege seg, etablere hjem og bruke sine landområder til jordbruk.
Steiner med grafitti: «Welcome to Susiya»
Ruiner med romerske buer i forkant av besøkssenteret til Susya-hulene.
En regnbue strekker seg over et grensegjerde med piggtråd og en vei i Jordan-dalen
De digitale turistselskapene driver stadig med misvisende reklame når de skriver at en rekke av bosettingene og turistattraksjonene befinner seg i Israel. EU forsøkte å få bukt med praksisen i 2016, da de lanserte sine retningslinjer for hvordan selskaper skulle markedsføre produkter produsert i de israelske bosettingene på palestinsk land. De samme retningslinjene er de digitale turistselskapene oppfordret til å følge. Ved å reklamere for at bosettingene befinner seg i Israel, og ikke på de okkuperte palestinske områdene, villeder de oss som er turister.
Løsning?
Traktaten, hvis den blir vedtatt, vil gi verdenssamfunnet en historisk mulighet til å styrke rettsvernet til personer som utsettes for menneskerettighetsbrudd som følge av multinasjonale selskapers aktivitet. Samtidig vil den sette en tydelig internasjonal standard for selskaper og klargjøre juridisk ansvar i saker som går på tvers av landegrenser.
FN-traktaten skal modernisere håndhevingen av menneskerettighetene og sørge for å løse utfordringer knyttet til:
1) Domsmyndighet (jurisdiksjon).
Menneskerettighetsforkjempere blir ofte sendt fra domstol til domstol uten at søksmålet blir anerkjent. Risikoen for langdryge rettsaker reduseres.
 Dommerklubbe (tegnet)
2) Tilgang til rettsvesenet.
I tillegg til de juridiske barrierene er det enorme forskjeller i klage og kompensasjonsretten og tilgang til ressurser for bønder, urfolk og industriarbeidere sammenlignet med næringslivet. Tilgang til informasjon, muligheter for representasjon og evne til å avdekke selskapenes oppbygging er ikke til stede under dagens regime.
Norges lover 1687-2019 (tegning av bokrygg)
3) Ansvar.
Transnasjonale selskaper tar ofte ikke ansvar for brudd begått av sine underleverandører. Globale verdikjeder kan i tillegg være vanskelig å avdekke på grunn av hemmelighold. Dette fører til store rettslige barrierer for de som søker gjenreisning.
Logoer for Amazon, McDonalds, Microsoft, Apple, Uber, Twitter, Nestlé og Facebook. (tegnet)
4) Skyld.
Det kan være vanskelig å bevise skyldspørsmålet i menneskerettighetssaker. En FN-traktat skal snu skyldspørsmålet, slik at næringslivet blir nødt til å avgi all informasjon som er relevant for å avgjøre skyldspørsmålet.
Hender som peker i forskjellige retninger (tegnet)
5) Aktsomhetsvurderinger.
Framfor en frivillig modell skal næringslivet nå gjøre menneskerettigheter til en integrert del av sin selskapsstyring. Dette fører til bedre planlegging og mer åpenhet fra selskapenes side.
Åtte hender som holder sammen.
6) Håndheving.
Ingen instanser har i dag i oppgave å følge opp brudd på menneskerettighetene begått av næringslivet.
En mann står og ser undrende ut med spørsmålstegn over (tegnet)
Kampanje logo
Del denne historien:
Kampanjen «Invester i en bedre verden» består av tre historier. Kampanjen er laget for å spre kunnskap om internasjonale investeringer og hvordan de ofte gjør like mye skade som de gjør godt, men også at det går an å gjøre noe med det. Les de to andre historiene her:

Norske millioner skylte i land i Vietnam

Oljefondet var involvert i en enorm miljøkatastrofe i Vietnam. Er vi ansvarlige?

Cyanid, ødelagte fjelltopper og 4,4 milliarder dollar

Et kanadisk gruveselskap som ble stanset av rumenske landsbyboere vil ha omkamp i en egen domstol der investorer kan saksøke land.

Vil du bidra?

Bli medlem i Attac Norge

Hovedkilder

Fotnoter

1 «Rasende reaksjoner fra Israel etter historisk vedtak i FNs sikkerhetsråd», Aftenposten 23. desember 2016

2 FN-sambandets temasider om Palestina

3 «Israel saw record-breaking 4 million tourists in 2018, says tourism ministry», The Times of Israel, 29. desember 2018.

4 «15 inspiring human rights quotes», Amnesty International 2015

5 Regjeringens «Handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter», publisert 19. september 2014

6 «Menneskerettigheter + næringsliv = sant og samstemt?», dybdeartikkel fra Global.no 24. oktober 2018

7 «These 25 Companies Are More Powerful Than Many Countries», Foreign Policy 15.mars 2016

13 «Destination: Occupation – Digital Tourism and Israel’s Illegal Settlements in the Occupied Palestinian Territories», rapport fra Amnesty International, 2019.

Fotokreditering
Alle illustrasjoner: Silje Amundsen Faugli
Alle foto fra Palestina fra Martine Kopstad Floeng, 2018.
Unntatt:
Ruin av synagoge i Susya. Foto av Daniel Ventura fra Wikimedia Commons. Brukt med Creative Commons CC-BY-SA-lisens
Ruin av synagoge i Susya. Foto av ד"ר אבישי טייכר fra Wikimedia Commons. Brukt med Creative Commons CC-BY-lisens
Foto av hender(«Grayscale Photo of Man, Woman, and Child»). Foto av Kristin De Soto. Fri bruk fra Pexels
Foto av Nelson Mandela. Brukt med Creative Commons CC-BY-lisens, hentet fra «lasanta.com.ec» på Flickr.
Mann med palestinsk flagg i Jordan-dalen. Foto av Ahmed Abu HameedaUnsplash
Tekstforfatter Martine Kopstad Floeng
Prosjektleder Audun Myhra Bergwitz
Grafisk design Silje Amundsen Faugli
Digital historieutvikling Audun Myhra Bergwitz, Øyvind Brungot Dahl og Silje Amundsen Faugli
Frontendutvikler Øyvind Brungot Dahl
Publisert 15.09.2019
Kampanjen er utviklet av Attac Norge med støtte fra NORAD.