Attac Logo
?
x
Du leser nå en av tre historier fra Attac Norges kampanje «Invester i en bedre verden». Du kan lære om hvordan internasjonale investeringer bidrar til globale ulikhet og urettferdighet, og hva vi kan gjøre med det!
Døde fisk på stranden i Vietnam

Norske millioner skylte i land
i Vietnam

Døde fisk på stranden i Hà Tĩnh, Vietnam
6. april 2016 Hà Tĩnh , Vietnam:
For yrkesdykker Chu Van Dai startet denne onsdagen i april som hvilken som helst dag. Men under et dykkeroppdrag oppdaget Van Dai plutselig enorme mengder død fisk rundt åpningen i et rør under vann. Dykkerteamet merket at sjøvannet smakte annerledes enn vanlig og mistenkte straks at det var forgiftet. De ble raskt så dårlige at de måtte ta avbryte oppdraget. Kort tid etter denne hendelsen begynte død fisk å skylle opp på strendene langs Vietnams kyst.
“Statens pensjonsfond har overordnede finansielle mål, men skal også være en ansvarlig investor. Klimahensyn og etiske vurderinger har lenge vært del av forvaltningen.”
- Pressemelding fra Finansdepartementet 5. april 2016 2
Definisjon : FOND
Fond er en slags felles investering der en eller mange sparere betaler inn penger til fondet som så kjøper opp aksjer eller gjør andre typer investeringer. Fondsforvaltere blir ansatt eller hyret inn for å bestemme hvilke investeringer som skal gjøres og hvordan, mens investorene får en del av overskuddet fra fondet.
134 941 509 NOK

Norsk eierskap

Framtiden i våre hender kartla i 2017 det norske eierskapet bak Formosa Ha Tinh Steel Corporation. De fant ut at KLP-fondene og Handelsbanken tilbød fond i fire av fem av eierselskapene da utslippet skjedde. Disse fondene skiller seg fra det statlige Oljefondet ved at de finansieres av sine bedrifts- og privatkunder. Til sammen hadde fond fra KLP og Handelsbanken investert 134 941 509 norske kroner i Formosa-fabrikken. Det tilsvarer litt over 250 gjennomsnittlige norske årslønner.
Norsk-vietnamesere demonstrerer foran Stortinget, mars 2017. Plakater og banner med tekstene: Miljøforbryter Formosa må stillens for en domstol – Formosa kills people in Vietnam – Formosa get out of Vietnam

Oljefondets investeringer i Formosa

Oljefondet var investert i fire av fem eierselskaper med 4,8 milliarder da katastrofen pågikk. Norsk-vietnamesere i Norge har demonstrert med krav om at Formosa skal trekke seg ut av Vietnam, rense havet og gi erstatning til ofrene. Etikkrådet i Oljefondet har uttalt at de er kjent med saken, men at de ikke kommenterer enkeltselskaper. Ingen av Formosaselskapene er på lista over selskaper fondet har ekskludert. I dag er oljefondet investert med 4,3 milliarder i eierselskapene til stålverket.12
 Norsk-vietnamesere demonstrerer foran Stortinget, mars 2017. Med vietnamesisk og norsk flagg.
«Kapitalismen og demokratiet har vært oppfattet som to parter i et ekteskap. Men du har et problem i ekteskapet. Den ene siden – demokratiet – bygger på likhet, og den andre – kapitalismen –skaper stadig større ulikhet»
- Yngve Slyngstad, sjef for Oljefondet 13
Menn og kvinner står med en tusenlapp foran seg. (stilisert tegning)
4,3 milliarder.

Det skrives 4 300 000 000.

4,3 milliarder investert i Formosa-selskapene tilsvarer 827 kroner per person i Norge om vi deler på alle. Kan du se det for deg?

En gjennomsnittlig husholdning har investert 1795 kroner. For en vanlig skoleklasse blir det 23 156 kroner.

I snitt har vi alle gjennom Oljefondet investert nesten en 1 000-lapp i selskapene som eier stålverket i Vietnam.

Oljefondets påvirkning

Oljefondet har stor påvirkning på andre som investerer, både i Norge og utlandet. Fordi fondet er så stort følger andre investorer også med på Oljefondet. Oljefondet velger innimellom å selge seg ut av selskaper basert på etiske vurderinger fra Etikkrådet. Om Oljefondet trekker seg ut av et selskap kan det altså føre til at andre gjør det samme og at selskapet mister betydelige investorer. 14
Liten mann går med en mye større pengesekk med påskriften 1,6 millioner. Han er omgitt av spørsmålstegn. (tegnet)
Nordmenn som kun utgjør 0,07 % av verdens befolkning råder over et Oljefond som eier 1,4 % av alle aksjer i verden.15 Hvis man deler Oljefondet på alle nordmenn ville hver innbygger hatt ca. 1,6 millioner kroner. Hvordan har du lyst til å investere “din” andel?

Ansvarlig eierskap

Å eie aksjer gir deg ikke bare potensielt økonomisk overskudd, men også stemmerett i selskaper. Å ha stemmerett gir deg mulighet til å drive med det som kalles ansvarlig eierskap – altså påvirke og ta ansvar for selskapene man har investert i.
Fire mennesker går forbi en person som ligger på bakken (stilisert tegning)

Eierskapets kronglete veier

Hvis en person faller om på gata er det større sannsynlighet for at du gjør noe med det om du er alene enn om det skjer midt på en travel handlegate. I psykologien heter dette tilskuereffekten og går ut på at mange tilstedeværende gjør at man føler seg mindre personlig ansvarlig for å gripe inn eller hjelpe. Den samme tendensen kan vi også finne igjen i globale investeringer.
«Globalt nettverk»: En hånd strekker seg mot en jordklode. Jordkloden er omkranset av et nett med noder. (tegnet)
Hvis et selskap eies av flere hundre ulike eiere, der de fleste kun eier et par prosenter eller mindre, er det vanskeligere å stille krav enn om det kun hadde vært én eier. Som et eksempel: Oljefondet er investert i 9000 selskaper, men eier aldri mer enn 10 % av et selskap. Selv om Oljefondet bare eier en liten aksjeandel er de ofte en av de aller største eierne, nettopp fordi også de andre eierne sprer investeringene utover en rekke ulike sektorer og selskaper. Å kunne eie en liten del av veldig mange selskaper er en vanlig strategi for fond. Slik sprer fondet risikoen på mange forskjellige selskaper.
En fem-armet struktur som roterer (tegnet)
For å finne ut hvem som eier stålverket holder det ikke å se på investeringer i eieren Formosa Plastics Marine Corporation. Norske penger finner vi først ved å se på eierskapet enda et nivå opp. Formosa Plastics Marine Corporation eies nemlig igjen av fem selskaper som eier mellom 15 og 35 % hver. Eierskapsstrukturene er i dette tilfellet kompliserte, men ikke umulige å følge. Delvis skjult og kronglete organisering av selskap gjør det vanskeligere å ha oversikt over hvem som finansierer selskapet og hvem man eventuelt kan stille til ansvar.
 Fiskere i Hà Tĩnh. En eldre vietnamesisk fisker står i en båt og mottar en pose fra en yngre mann. To yngre jenter står i vannet ved siden av båten.
“De kan ikke lenger dra på sjøen, kan ikke lenger fange fisk og samtidig sulter de på grunn av bankgjeld”
- Dang Huu Nam, prest som bistår gruppene som saksøker stålverket 19
Fra stranden i Hà Tĩnh. En eldre vietnamesisk kvinne bærer plastkurver i forgrunnen. Bak henne er det en folkemengde på et fiskemarked.

Konsekvenser av investeringene

Ofrene i Vietnam kjemper fortsatt for oppreisning og mulighet til å prøve saken for en domstol. Noen har fått erstatning, men mange flere er rammet av ødeleggelsene. Myndighetene gjør mye for å hindre søksmål mot en av landets største investorer, inkludert å arrestere prester som kjemper ofrenes sak. Ofrene håpet at saken kunne behandles i Taiwan, men får ikke mulighet til det fordi stålfabrikken ligger i Vietnam. Ofrene er derfor fanget i en umulig situasjon der de er overbevist om at de ville vunnet en rettssak mot stålfabrikken, men ikke har anledning til å få den behandlet i en domstol. 20
Døde fisk på stranden i Hà Tĩnh , Vietnam. I bakgrunnen ligger flere fiskebåter ved en molo.
Ingen blir stilt til ansvar for de massive ødeleggelsene mens investorene, inkludert Oljefondet, fortsetter å tjene penger.
Kampanje logo
Del denne historien:
Kampanjen «Invester i en bedre verden» består av tre historier. Kampanjen er laget for å spre kunnskap om internasjonale investeringer og hvordan de ofte gjør like mye skade som de gjør godt, men også at det går an å gjøre noe med det. Les de to andre historiene her:

Ferie på okkupert land

Har internasjonale selskaper ansvar når de bidrar til menneskerettghetsbrudd?

Cyanid, ødelagte fjelltopper og 4,4 milliarder dollar

Et kanadisk gruveselskap som ble stanset av rumenske landsbyboere vil ha omkamp i en egen domstol der investorer kan saksøke land.

Vil du bidra?

Bli medlem i Attac Norge

Hovedkilder:

Fotnoter:

1 «Offisielt frå statsrådet 5. april 2016», på Regjeringens nettsider

2 Pressemelding fra Regjeringen 05. april 2016: «Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond»

3 Oljefondets nettside

4 «Det er problemer i ekteskapet mellom kapitalismen og demokratiet», intervju med Yngve Slyngstad, Morgenbladet 2. november 2018

5 «Advarer mot å bruke oljefondet til «politiske formål», Dagbladet 13. februar 2014

6 «Vietnam's environmental disaster has killed at least 100 tons of fish: official», Thanh Nien News 6. mai 2016

7 «Formosa Plastics’ Vietnam Spill Fallout Continues» The News Lens, 1. desember 2017

8 «Vietnam blames toxic waste water from steel plant for mass fish deaths», The Guardian/Associated Press 1. juli 2016

9«Timeline: The Formosa Environmental Disaster», The Vietnamese 8. november 2017

10 «Activists from Vietnam and Taiwan Team Up to Tackle Fishy Formosa Plastics», The News Lens 20. juni 2018

11 «Formosa Plans to Pour another $1 Billion into Vietnam Steel Project», BizLive 5.mai 2017

12 «Ber norske forvaltere trekke seg ut av miljøsynder», NRK 23. august 2017

13 «Det er problemer i ekteskapet mellom kapitalismen og demokratiet», intervju med Yngve Slyngstad, Morgenbladet 2. november 2018

14 Rapporten «Å leve opp til forventningene – En rapport om åpenhet i den ansvarlige forvaltningen av Oljefondet» av Diego Alexander Vaula Foss, utgitt av Changemaker Norge 2017.

15 «Slik er fondet investert» på Oljefondets nettside

16 «Ansvarlig forvaltning» på Oljefondets nettside

17 «Hva er aktivt ved oljefondets eierskap?», Kronikk i Aftenposten 28. april 2015. Signert av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Changemaker, Solidaritetsungdommen Norsk Folkehjelp, FIVASSAIH, Utviklingsfondet, Norsk Folkehjelp, FIAN Norge, Spire, Latin-Amerikagruppene i Norge og Samisk kirkeråd for Den norske kirke.

18 «Det er problemer i ekteskapet mellom kapitalismen og demokratiet», intervju med Yngve Slyngstad, Morgenbladet 2. november 2018

19 «Vietnam court swamped by fishermen seeking to sue Taiwan firm’s steel unit» 26. september 2016

20 Activists from Vietnam and Taiwan Team Up to Tackle Fishy Formosa Plastics», The News Lens 20. juni 2018

Fotokreditering
Foto 1, 2 og 3: «Døde fisk på stranda», Vietnam april 2016, fra «noomh»/Adobe Stock
Foto 4: «Fiskestim ved dødt korallrev», fra «kaohanui»/Shutterstock
Foto 5: «Hoi An / Vietnam, 12/11/2017: Tradisjonell båt med lokale vietnamesiske fiskere som padler gjennom Hoi An, Vietnam», fra Marian Galovic/Shutterstock
Foto 6 og 7: Norsk-vietnamesere demonstrerer foran Stortinget, mars 2017. Private bilder fra Yen Chantrel Tran.
Foto 8 : Yngve Slyngstad ved Norges banks 200-årsjubileum CC-BY-ND: Nils S. Aasheim/Norges Bank på Flickr
Foto 9: Fiskere i Ha Thin, fra «Ducthanh828»/Dreamstime.com
Foto 10: Kvinne foran folkemengde på stranda i Ha Thin, fra «Ducthanh828»/Dreamstime.com
Foto 11: «Døde fisk på stranda», Vietnam april 2016, fra «noomh»/Adobe Stock
Foto 12: Demonstrasjon for rettferdig Oljefond foran Stortinget 11. april 2016, foto Attac Norge
Alle illustrasjoner: Silje Amundsen Faugli
Tekstforfatter Embla Husby Jørgensen
Prosjektleder Audun Myhra Bergwitz
Grafisk design Silje Amundsen Faugli
Digital historieutvikling Audun Myhra Bergwitz, Øyvind Brungot Dahl og Silje Amundsen Faugli
Frontendutvikler Øyvind Brungot Dahl
Publisert 15.09.2019
Kampanjen er utviklet av Attac Norge med støtte fra NORAD.